Услуги посредника по вступлению в ВУЗы Польши – теперь бесплатно!

Услуги посредника по вступлению в ВУЗы Польши – теперь бесплатно!

ПОСЕРЕДНИК: посередницькі послуги — відтепер безкоштовно!

Studix.eu — Єдиний безкоштовний посередник в Україні!

Стань Учасником заходу вже сьогодні!

Європейська освітня група Studix.eu –  презентує унікальну можливість — безкоштовні посередницькі послуги на вступ до наступних польських ВНЗ:

 

 •  Вроцлавський університет
 • Академія ім. Леона Козмінського
 • Вища школа суспільної психології (SWPS)
 • Collegium Civitas
 • Вища школа готельного та ресторанного бізнесу в Познані
 • Академія VISTULA
 • Вища Школа Гуманітарних наук ім. Б. Пруса

– маємо надію, що незабаром нам вдасться розшитири перелік польских університетів, щодо вступу до яких ми можемо надавати безкоштовні послуги.

Популярність польської освіти серед українців стрімко зростає. Нажаль, економічні реалії сьогодні змушують українців до заощадження коштів, в тому числі й на оплаті послуг посередників. Також, слід зазначити, що за останні роки зросла й кількість самих посередників, і не кожен взмозі гарантувати якість. Європейська освітня група Studix.eu сьогодні отримала унікальну можливість надавати безкоштовні посередницькі послугипри вступі до певних польских університетів, офіційними представниками яких ми є. Метою заходу є ефективна робота з молоддю, що прагне навчатися в Польщі, документальний супровід вступної капанії має на меті сприяти уникненню помилок, які часто виникають при самостійному вступі Кандидатів з України та спричиняють помилки, протермінування та плутанини, які, зазвичай, потім складно виправити.

Умови участі в програмі:

1 крок — реєстрація / відпавляємо заявку на studix.eu@gmail.com — в темі листа зазначаємо: Безкоштовний посередник / вуз, який ви обрали та ступінь / ( Наприклад: Безкоштовний посередник/ SWPS бакаларв. В листі надаєте П.І.Б та контактні дані (місто, адресу, телефон — абітурієнта та батьків!!!)

2 крок — підтвердження участі / наші менеджери контактуються з Вами протягом 1 робочого дня для которкої співбесіди.  Далі –  Ви отримаєте анкету-заявку на участь у безкоштовному заході та угоду-підтвердження участі.

3 крок – документи / Учасник безкоштовного заходу надає нам документи згідно переліку. Важливо: документи мають бути апостильовані та перекладені. Якщо не маєте можливість зробити цього самостійно, можетескористатися нашими послугами.

ВАЖЛИВО: Учасник зобов’язаний володіти польською мовою на рівні, який вимагає обраний ВНЗ, належними оцінками в атестаті, пройти скайп-співбесіду з представниками обраного ВНЗ, якщо така передбачена у процедурі вступу!!!

ТЕРМІНИ: приватні ВНЗ — 10 робочих днів з моменту отримання менеджерами Стадікс готових документів  / Вроцлавський університет — згідно процедури, затвердженої Ректором

Хто може стати Учасником заходу? — будь-який випускник школи/внз, що бажає отримати освіту в Польщіта обрав один з вузів, які є в переліку заходу та пройшов  попередню телефонну співбесіду з відповідальним менеджером Стадікс.

До переліку безкоштовних послуг входить:

 • електронна реєстрація в системі IRK обраного ВНЗ
 • підготовка документів, наданих Учасником безкоштовного заходу
 • представлення інтересів Учасника в приймальній комісії
 • реєстрація на скайп-співбесіду
 • подання пакету документів до приймальної комісії
 • отримання рішення про зарахування в обраний вуз — вручення його Учаснику безкоштовного заходу
 • інформатор «Студентська віза» в електронному вигляді
 • надання контактів гуртожитків
 • інформатор «Польща для українського студента» в ектронному вигляді

!!! Увага: вступні внески ВНЗ, а також вартість апослилю та перекладів Учасник оплачує самостійно.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
studix.eu@gmail.com
+38 (063) 077 2775
+38 (098) 732 3774
+38(099) 452 9077
час роботи 10.00-17.00

***Кількість Учасників безкоштовного заходу — ОБМЕЖЕНА.

*** Захід «Безкоштовний посередник у вступі до польских ВНЗ» став можливий завдяки підтримці меценатів, які забажали залишитися невідомими.


 БЕCПЛАТНЫЙ ПОСРЕДНИК: услуги посредника — сейчас бесплатно!

Studix.eu — единственный бесплатный посредник в Украине!

Стань Участником события уже сегодня!

Европейская образовательная группа Studix.eu –  презентует уникальную возможность — бесплатные посреднические услуги на поступление в следующие ВУЗы Польши:
 •  Вроцлавский университет
 • Академия им. Леона Козминского
 • Высшая школа общественной психологии (SWPS)
 • Collegium Civitas
 • Высшая школа отельного и ресторанного бизнеса в Познани
 • Академия VISTULA
 • Высшая Школа Гуманитарних наук им. Б. Пруса

– надеемся, что в скором времени нам удастся расширить перечень польских университетов, в которые мы сможем предлагать бесплатную вступительную кампанию. 

Популярность образования в Польше среди украинцев стремительно растет с каждым годом. К сожалению, экономическая реальность сегодняшнего дня заставляет многих откладывать и экономить деньги, в том числе — и на платных услугах агентств-посредников. Следует также отметить, что в последние годы и самих посредников стало в разы больше, а качественные услуги по поступлению и сопровождению студентов, к сожалению, может предоставить не каждое агентство. Европейская образовательная группа Studix.eu сегодня получила унивкальную возможность предоставить бесплатные посреднические услуги при поступлении в некоторые университеты Польши, чьими официальными представителями мы являемся.  Целью данного мероприятия является эффективная работа с молодежью, которая хочет учиться в Польше, документальное сопровождение вступительной кампании поможет избежать ошибок, которые часто возникают при самостоятельном поступлении Кандидата и приводят к путанице в документах и просчетам в сроках их подачи, ошибкам при оплатах, бронировании общежитий.

Условия участия в программе:

1 шаг — регистрация / отправляем заявку на studix.eu@gmail.com — в теме письма указываем: Бесплатный посредник / вуз, который Вы выбрали и ступень обучения ( Например: Бесплатный посредник/ SWPS бакаларв. В письме указываете Ф.И.О и контактные данные (город, адрес, телефон абтитуриента и родителей!!!)

2 шаг — подтверждение участия / наши менеджеры связываются с Вами на протяжении 1 рабочего дня для короткого собеседования. После этого –  Вы получаете анкету-заявку на участие в бесплатном мероприятии и договор-подтверждение участия.

3 шаг – документы / Участник бесплатного мероприятия предоставляет нам необходимые документы, согласно предоставленного списка. Важно: документы должны быть апостилированы и переведены на польский язык присяжным переводчиком. Если у Вас нет возможности сделать это самостоятельно — можете воспользоваться нашими услугами. 

 ВАЖНО: Участник должен владеть польским языком на том уровне, который требует выбранный им ВУЗ, иметь соответствующие оценки в аттестате, пройти скайп-собеседование с представителями выбранного университета, если такая процедура предусмотрена в процедуре поступления!!!

СРОКИ: частные ВУЗы — 10 рабочих дней с моментом получения менеджерами Стадикс готовых документов  / Вроцлавский университет — согласно процедуры, утвержденной Ректором

Кто может стать Участником мероприятия? — каждый выпускник школыВУЗа, который желает получить образование в Польше, выбрал один из университетов, которые есить в списке и прошел предварительное собеседование с менеджером Стадикс.

В перечень бесплатных услуг входит:

 • электронная регистрация в системе IRK выбранного ВУЗа
 • подготовка документов, поданых Участником бесплатного мероприятия
 • представление интересов Участника в приемной комиссии университета
 • регистрация на скайп-собеседование
 • подача пакета документов в приемную комиссию ВУЗа
 • получение решения о зачислении в выбранный университет, вручение его Участнику бесплатного мероприятия
 • информатор «Студенческая виза» в электронном виде
 • контакты общежития
 • информатор «Польша для украинского студента» в эктронном виде

!!! Внимание: вступительные взносы, а также стоимость апостиля и переводы Участник оплачивает самостоятельно.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
studix.eu@gmail.com
+38 (063) 077 2775
+38 (098) 732 3774
+38(099) 452 9077
время работы: с 10.00 до 17.00

***Количество Участников бесплатного  мероприятия — ОГРАНИЧЕНА.

*** Мероприятие «Бесплатный посредник при поступлении в польские ВУЗы» стало возможным, благодаря поддержке меценатов, которые выразили желание остаться неизвестными.

БЕЗКОШТОВНИЙ ПОСЕРЕДНИК: посередницькі послуги при вступі — відтепер безкоштовно! Studix.eu — Єдиний безкоштовний посередник в Україні! Стань Учасником заходу вже сьогодні! Європейська освітня група Studix.eu

 • Информация
 • Бакалавр
 • Магистр
 • Бесплатно
 • English
 • Инженер
 • Deutch
 • Специальности
 • Вступительная кампания
 • Досуг
 • Фото/Видео