Studix – Стадікс / Карта поляка

Карта поляка

Карта Поляка

Карта Поляка — документ, який підтверджує приналежність до польського народу. Власникові Карти Поляка належать права, що випливають із Закону «Про Карту Поляка», ухваленого сеймом Республіки Польща 7 вересня 2007 року.

Карта може бути надана лише особі, що не має польського громадянства або дозволу на проживання на території Республіки Польща і яка є громадянином Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Литви, Латвії, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, України або ж Узбекистану.

Карта Поляка може також бути видана особі, польське походження якої було підтверджено згідно з правилами Закону «Про репатріацію» від 9 листопада 2000 року.

Власник Карти поляка має право:

 • безкоштовно отримати візу на перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща
 • легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу
 • займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, що і польські громадяни
 • користуватися у Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівнях на таких самих засадах, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою й стипендіями, призначеними для іноземців, які навчаються у Польщі
 • в нещасних випадках користуватися у Польщі безкоштовною медициною на таких самих засадах, як польські громадяни
 • користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничний проїзд на території Польщі
 • безкоштовно відвідувати державні музеї у Польщі
 • в першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевого самоврядування на рівні Гміни.

В Україні видано близько 100 тисяч «Карт поляка».

 * за матеріалами WIKIPEDIA

Карту Поляка може отримати повнолітня особа, що:

 • Знає польську мову хоча б на базовому рівні і вважає її рідною мовою
 • Знає і підтримує польські традиції та звичаї
 • У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до польського народу
 • Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся чи дідусь, або ж прабабуся і прадід були польської національності або мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, що підтверджує його активну участь у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом принаймні останніх трьох років.

Неповнолітні можуть отримати Карту Поляка у разі, якщо один з батьків є власником Карти Поляка!!!

Закон про Карту Поляка https://lwow.msz.gov.pl/resource/69a693f2-f2b4-41b5-84c3-80e937592d52

Формуляр-заява на отримання Карти Поляка https://lwow.msz.gov.pl/resource/81b97bf4-08f4-4815-a4ef-ce1c6aa6be41

Зразок заповнення формаляра заяви https://lwow.msz.gov.pl/resource/48034a40-68c9-49f0-ad70-f6979bb957b5

Пояснення щодо заповнення формуляру https://lwow.msz.gov.pl/resource/3d965ae4-0b36-4f47-9912-d8143cbd8bde

НАВЧАННЯ В ПОЛЬЩІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ.  

ОСОБЛИВІ МОЖЛИВСОТІ . УРЯДОВА СТИПЕНДІЯ.

           Коли приходить час обирати навчальній заклад і фах, багато батьків та абітурієнтів віддають перевагу європейським вузам, якість освіти в яких відкриває майбутнім спеціалістам, а в європейському варіанті – магістрам, набагато більше яскравих життєвих перспектив. виші Польщі — чи не один з найцікавіших напрямків для студентських пошуків.

Зацікавленість польських університетів у студентах з пострадянських країн зростає щороку:  виникає велика кількість пільгових та безкоштовних програм, спрощені форми складання документів, електронні деканати, SKYPE-співбесіди etc.

Особливе місце тут займають можливості для абітурієнтів польського походження. «Польські» українці користуються тими ж правами на безкоштовну освіту, що і громадяни Польщі. Більше того,  існує Урядова Програма Співпраці з Полонією та Поляками за Кордоном, затверджена Кабінетом Міністрів 30 жовтня 2007 року (Rządowym Programie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą zaakceptowanym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 30 października 2007 roku), яка передбачає урядову стипендію.

НАВЧАННЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Карта Поляка – офіційне підтвердження приналежності до Польської Нації, передбачає можливість безкоштовної освіти. Абітурієнт, що має такий документ, може обрати з переліку державних ВИШ-ів Польщі будь-який, пройти процедуру подання легалізованих документів, конкурсний відбір та стати польським студентом, як і громадянин Польщі. Це безкоштовно.

Особа польського походження,що немає Карти Поляка, але може це походження довести документально — отримує 30 % знижки на навчання.

 • УРЯДОВА СТИПЕНДІЯ
 • ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ
УРЯДОВА СТИПЕНДІЯ

УРЯДОВА СТИПЕНДІЯ

Вищезгадана Урядова Програма передбачає навчання для абітурієнтів польського походження зі стипендію, що сягає приблизно 900 польських злотих на місяць, і дає можливість повноцінного утримання студента. Для участі у цій програмі наявність Карти Поляка не обов»язкова, достатньо свідоцтва про народження, або іншого документа, що вказує на польське походження. Програма охоплює навчання усіх ступенів (бакалаврат, магістратура, аспірантура, докторантура, післядипломна освіта), у всіх напрямках. Процедура така:  абітурієнт особисто складає чином приготовані належним документи, а також подає побажання щодо навчального закладу, в Консульство Республіки Польща за місцем реєстрації до визначеного терміну, через певний час отримує запрошення на іспити, які приймає екзаменаційна комісія Міністерства Освіти Польщі на базі відповідного Консульства, результати оголошуються одразу після екзаменаційного процесу ( 2-3 дні). Для кандидатів на спортивні та мистецькі напрямки процедура дещо відрізняється і визначається індивідуально. У разі успішного складання іспитів, приблизно через 1,5 місяці, студент отримує офіційне  Запрошення на навчання від ВИШу.

О С Н О В Н І  П И Т А Н Н Я

ХТО може брати участь у такій програмі (стати Кандидатом)?

 • той, хто може документально підтвердити польське походження, або має Карту Поляка;
 • той, хто на достатньому рівні володіє польською мовою;
 • той, кому на момент початку навчального процесу ( не екзаменаційного!) виповниться 17 років (до жовтня місяця);
 • той, хто може надати усі необхідні документи, приготовані належним чином
 • той, хто може успішно скласти іспити та пройти співбесіду;
 • той, хто в шкільному атестаті представить оцінки мінімум «добре» з профілюючих предметів

Які ДОКУМЕНТИ потрібні? Які форми вимагають?

( до визначеного терміну кандидат особисто складає документи в консульстві за місцем реєстрації)

 • в присутності Консула кандидат особисто заповняє ЗАЯВУ на навчання в Польщі.  На другій сторінці  заяви кандидат вказує перелік усіх поданих документів;
 • усі документи повинні бути перекладені на польську мову та легалізовані належним чином;
 • в Атестаті про закінчення середньої школи має бути зазначено, що кандидат має право на отримання вищої освіти;
 • на усіх документах має стояти ремарка представника Консульства «згідно з оригіналом»;
 • у випадку успішної процедури рекрутації, кандидат надає легалізовані оригінали документів;
 • у випадку неуспішної процедури копії документів, роботи  та творчі доробки не повертаються.

ДОКУМЕНТИ

Бакалаврат/Магістратура:

 • копія шкільного атестату; якщо кандидат — учень 11 класу, надає табель 10 класу, а атестат додає після закінчення школи.
 • медична довідка
 • інші документи: наприклад, характеристика з польського товариства чи парафії.
 • роботи або диски з записами робіт – для кандидатів на мистецькі та артистичні напрямки ( повинні бути доставлені безпосередньо у ВИШі до кінця травня)
 • підтвердження польського походження
 • для неповнолітніх – згода батьків чи опікунів

ЕКЗАМЕНАЦІНА ПРОЦЕДУРА складається з таких частин:

 • ПОЛЬСЬКА МОВА – перший вирішальний тест, що визначає подальшу участь в екзаменаційному процесі;
 • ДВА ПРОФІЛЮЮЧІ  ПРЕДМЕТИ ( залежно від вибору напрямку) – письмові тести;
 • СПІВБЕСІДА;