БЕЗКОШТОВЕ НАВЧАННЯ В ПОЛЬЩІ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ В ПОЛЬСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ


 

 

У новому 2019 році набирає чинності новий Закон Польщі «Право про вищу освіту та науку» прийнятий 20 липня 2018 року.

Prawo o szkolnictwie wyszczym i nauce (активне посилання) https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/ustawa.pdf

 

Дія цього закону спричинить багато змін у польськсій вищій освіті – від структурної реорганізації навчальних закладів, так би мовити справ внутрішніх, до зовнішніх – а саме буде розширено перелік іноземців, які можуть навчатися у Польщі безкоштовно і претедндувати на соціальну стипендію.

 

Поки закон не набрав чинності, представники університетів не беруться його коментувати офіційно, адже практичне застосування законодавства часом виливається в недієздатність певних його положень, або їх дія після виходу з теоретичної площини не виправдовує їх практичної мети.

 

Спробуємо взяти на себе сміливість вникнути у положення, які стосуються саме нових можливостей для українців.

 

Безкоштовне навчання для іноземців у Польщі, регламентоване новим законом.

Отже,  нас найбільше цікавть Розділ ІХ, Стаття 324 де регламентоано в яких саме випадках іноземець може бути звільнений від оплат з навчання.

Бачимо тут вже давно знайоми усім перелік – статус біженця, ПМП, Карта Поляка, дружина/чоловік громадянина Польщі….

І серед цього перліку бачимо новий пункт 5, який цитуємо дослівно : «cudzoziemcaposiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1», що в перекладі означає іноземець, що має сертифікат володіння польською мовою, про який мова йде в ст.11а, розділу 2 Закону про польску мову від 7 жовтні 199 року (з доповненнями від 2018 р)  на рівні мінімум С1.

 

Безкоштовне навчання – це ще не все J,

 

Мовні рівні, що таке С1

Існують загальноєвропейські рекомендації щодо мовної освіти (активне посилання), які доспуно подані у таблиці, з яеий виникає, що рівень С1 – це практично вільне володіння мовою максимально наближене до рівня носія мови.  Як стверджують фахывцы, такого рывня в польській мові можна досягти після 3 років підготови, в тому числі мінімум один рік має пройти в мовному середовищі.

 

Група рівнів A B C
Назви груп рівнів Елементарний користувач Незалежний користувач Досвідчений користувач
Рівень A1 A2 B1 B2 C1 C2
Назва рівня Інтродуктивний Середній Рубіжний Просунутий Автономний Компетентний
Опис ·                    Розуміє та використовує знайомі щоденні вирази та найбазовіші фрази, що спрямовані на задоволення конкретних потреб.

·                    Може представити себе та інших та може задавати питання щодо особистих деталей та відповідати на них. Наприклад, про місце проживання, знайомих та про речі, що він/вона має.

·                    Може взаємодіяти найпростішим способом, якщо інша людина говорить повільно та чітко і готова допомогти.

·                    Розуміє речення та вирази, що часто використовуються в областях безпосереднього стосунку (наприклад, основну особисту та сімейну інформацію, покупки, місцева географія, працевлаштування).

·                    Може спілкуватись у простих та рутинних ситуаціях, що вимагають простого і прямого обміну інформацією на знайомі чи побутові теми.

·                    Може описати у простих словах питання свого походження, найближче середовище та пояснити безпосередні потреби.

·                    Розуміє основні ідеї простих чітких даних зі знайомих областей, що регулярно зустрічаються на роботі, в школі, на відпочинку тощо.

·                    Може спілкуватись в більшості ситуацій, що можуть виникнути під час подорожування в районі, де говорять на цій мові.

·                    Може скласти зв’язне повідомлення на теми, які знайомі чи які відносяться до особистих інтересів.

·                    Може описати враження, події, мрії, надії і прагнення, викласти і обґрунтувати свою думку та плани.

·                    Розуміє основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в тому числі технічні теми, що стосуються його/її спеціалізації.

·                    Може взаємодіяти з певною мірою побіжності та безпосередньості, що робить регулярну взаємодію з носіями мови можливою без напруги для кожної зі сторін.

·                    Вміє робити чіткі, детальні повідомлення по широкому колу питань і може викласти свій погляд на основну проблему, показати переваги та недоліки різних варіантів.

·                    Розуміє широкий спектр складних і довгих текстів, розпізнає приховане значення.

·                    Може висловлюватись вільно і безпосередньо, без особливих труднощів з підбором слів і виразів

·                    Може використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної, наукової і професійної діяльності.

·                    Може створювати чіткий, добре структурований, детальний текст на складні теми, демонструючи володіння організаційними моделями, засобами зв’язку та об’єднанням елементів тексту.

·                    Розуміє практично все, що чув або читав.

·                    Може узагальнити інформацію з різних усних та письмових джерел, поєднувати аргументи та думки у пов’язаний текст.

·                    Може висловлюватись безпосередньо, дуже вільно і точно, відрізняючи тонкі відтінки значень навіть в найскладніших ситуаціях.

 

Хто може реально претендувати на такий рівень польської мови і на безкоштовну освіту в Польщі тепер?

 • однозначно той, хто мінумум 3 роки вивчає мову та виїздить на мовні практики
 • випускники бакалавратів польських ВНЗ
 • випускники польських ліцеїв та технкумів

 

Яким чином скласти іспит на сертифікат і як це можна зробити?

Такий сертифікат може надати винятково дежаврна екзамнаційна комісія після іспиту, що організовується у підрозділах.

Інформація про Сертифікат тут http://certyfikatpolski.pl/

Перелік підрозділів тут http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2018/03/Lista_podmiotow_1.pdf

 

Але, повернемося до закону про Закону про польску мову від 7 жовтні 199 року (з доповненнями від 2018 р.. Повний текст закону можна почитати тут

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990900999/U/D19990999Lj.pdf

 

Розділ 2а, стаття 11а, пункт 4 – дослівно:

«Osoba, o której mowa w ust. 1, będąca absolwentem szkoły wyższej, która ukończyła studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu otrzymuje certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu»

«Особа, про яку йдеться в розділі 1, що є випускникм польського вищого навчального закладу і навчалася польскою мовою, або випускником польскою старшої школи та має атестат зрілості від системи освіти Речі Посполитої, може подати заяву на сертифікат та внести оплату за отримання сертифікату без необхідності складання іспиту»

Отже, згідно цього положення випускники польских ВНЗ, шкіл та технікуім можуть автоматично отримати сертифікат! Чудова можливість!

 

Яка вартість сертифкаційного іспиту?

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/oplaty-za-egzamin/

Варість іспиту рвня С1, згідно оційного сертифікаційного сайту – 180 євро, оплата при отриманні сертифікату – 20 євро

 

Вступ на безкоштовну форму навчання для власників С1

Важливо усвідомити, що наявність сертифікату дає право на безкоштовну освіту, але не гарантує ваш вступ. Потрібно буде пройти конкурсний відбір.

Докладні процедури вступу будуть відомі в лютому, після розпоряджень Ректоратів кожного окремого ВНЗ, також процедури ці можуть різнитися за вимогами та концепцією. В більшості приймальних комісіях передбачають, що такіі процедури будуть схожими з процедурами вступу абтурієнтів з Картою Поляка.

 

Спробували розібратися в теорії, тепер очікуємо практичного втіленням, ректорських розпоряджень та роз»ясненя  і першого реального досвіду.

 

Але такі позитивні зміни не можуть не тішити, адже тепер моживості для абтурієнтів, що не є громадянами ЄС, значно ширші. Одна думка про те, що тепер здібна молодь може безкоштовно навчатися у топових ВНЗ Польщі, мотивує і стимулює!

 

 

 • Інформація
 • Бакалавр
 • Магістр
 • Безкоштовно
 • English
 • Інженер
 • Deutch
 • Спеціальності
 • Вступна кампанія
 • Дозвілля
 • Фото и видео