/ Силезський університет – БЕЗКОШТОВНО 2014!

Силезський університет – БЕЗКОШТОВНО 2014!


Силезський університет – БЕЗКОШТОВНО 2014

КОНКУРС НА БЕЗКОШТОВНУ ОСВІТУ В ПОЛЬЩІ

БАКАЛАВРІАТ – 100 місць / ІНЖЕНЕРІЯ — 14 місць / ЄДИНА МАГІСТРАТУРА — 8 місць / МАГІСТРАТУРА — 96 місць

Навчання в Силезському університеті відбувається польською мовою, рівень володіння якою є однією з головних вимог вступу та успішного навчання.

Іноземні студенти зобовязані пройти мовний тест незалежно від того чи вступають на платну форма навчання, чи претендують на безкоштовні місця.

Від тесту звільняються особи, що мають сертифікат знання польської мови, виданий порльською державною комісією — Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

Тест складається з:

 • аудіювання,
 • розуміння писаного тесту,
 • письмового завдання творчого характеру (написання ессе на задану ),
 • усної співбесіди (на загальні теми та щодо обраної спеціальності).

Тестування пройде у Львові та Києві ( даты будуть подані на початку літа)

Перелік місць з офіційного сайту  ТУТ

Приклад тесту ТУТ

STUD!X  бажає успіхів!

БАКАЛАВРІАТ

Ф А К У Л Ь Т Е Т   /  С П Е Ц І А Л І З А Ц І Я МІСЦЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
Администрация 2
Предпринимательство 2
Право ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИТКИ И ХИМИИ
Биофизика 2
Физика 2
Медицинская физика  /Инженер 2
Физика техническая /Инженер 2
Математика 2
Химия 2
Химические технологии /Инженер 2
Эконофизика 2
Информатика 2
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Биология 2
Биотехнология 2
Защита окружающей среды 2
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННІХ НАУК
Журналистики и коммуникаций 2
Политология 2
Социология 2
Философия 2
Философия консультирования и коучинг 2
Социальная работа 2
История 2
История искусства 2
Исторический туризм 2
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
Художественное образование в области искусства 2
Художественное образование в области музыкального искусства 2
Проектирование игр и виртуальное пространство 2
Графика ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Информационная техника 2
Информатика /Инженер 2
Биомедицинская инженерия /Инженер 2
Инженерия материалов /Инженер 2
Мехатроника /Инженер 2
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
Филология / Специализации: 2
  *Французский язык — переводчик
  *Испанский язык — переводчик 2
  * Русский язык — язык бизнеса 2
  * Русский язык — переводчик 2
  *Итальянский язык — переводчик 2
Английская филология / Специализации: 2
    *Арабский перевод ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА
    *Китайский перевод ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА 2
Немецкая филология / Специализации: 2
*Культура и литература немецкого языка
*Преподаватель шведского языка 2
Культуроведение 2
Культура СМИ 2
Научная информация, библиотековедение 2
Классическая филология 2
Польская филология 2
Славянская филология 2
Коммуникация в рекламе и кризисе 2
ФАКУЛЬТЕТ НАУК О ЗЕМЛЕ
Геофизика 2
География 2
Геология 2
ФАКУЛЬТЕТ БОГОСЛОВСКИЙ
Наука о семье 2
Теология ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА
ФАКУЛЬТЕТ РАДИО ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ ИМ. КРИШТОФА КИСЛОВСКОГО
Организация производства кино и телевидения 2
ФАКУЛЬТЕТ ЭТНОЛОГИИ И НАУК ОБ ОРАЗОВАНИИ
Этнология 2
Педагогика 2
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Педагогика 2
Психология ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА
МЕЖФАКУЛЬТЕТНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Математическо-Природоведческое 2
Гуманитарное 2
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
Управление 2

МАГИСТРАТУРА

Ф А К У Л Ь Т Е Т   /  С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я МЕСТА
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
Администрация 2
Предпринимательство 2
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИТКИ И ХИМИИ
Биофизика 2
Физика 2
Медицинская физика 2
Математика 2
Химия 2
Эконофизика 2
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Биология 2
Биотехнология 2
Защита окружающей среды 2
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННІХ НАУК
Журналистики и коммуникаций 2
Cоциология / Специализации:
  *Общественные коммуникации 2
  *Общая психология 2
  *Организация локального общества 2
  *Изучение городов 2
  *Управление социального труда и общественной экономики 2
Философия 2
История 2
Политология 2
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
Художественное образование в области искусства 2
Художественное образование в области музыкального искусства 2
Проектирование игр и виртуальное пространство 2
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Информатика 2
Инженерия материалов 2
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
Филология / Специализации:
  *Французский язык с переводом специализированным с помощью компьютерной техники 2
  *Испанский язык — переводчик 2
   *Русский язык — переводчик
   *Итальянский язык — переводчик 2
Английская филология / Специализации:
   *Культура и литература английского языка 2
  *Культура – медиа – перевод 2
Немецкая филология / Специализации:
   *Культура и литература немецкого языка 2
   *Преподаватель  2
Культуроведение 2
Культура СМИ 2
Научная информация, библиотековедение 2
Классическая филология 2
Польская филология 2
Славянская филология / Специализация:
* Культурные коммуникации южных и западных славян 2
 * Общая психология 2
 * Перевод в межкультурных коммуникациях 2
Коммуникация в рекламе и кризисе 2
ФАКУЛЬТЕТ НАУК О ЗЕМЛЕ
Геофизика 2
География 2
Геология 2
ФАКУЛЬТЕТ БОГОСЛОВСКИЙ
Наука о семье 2
ФАКУЛЬТЕТ ЭТНОЛОГИИ И НАУК ОБ ОРАЗОВАНИИ
Педагогика 2
МЕЖФАКУЛЬТЕТНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Гуманитарное 2

 • Інформація
 • Бакалавр
 • Магістр
 • Безкоштовно
 • English
 • Інженер
 • Deutch
 • Спеціальності
 • Вступна кампанія
 • Дозвілля
 • Фото и видео