/ Ягелонський університет знижує ціни на навчання!

Ягелонський університет знижує ціни на навчання!


СТАДІКС інформує першим! Неймовірна новина для всіх, кого цікавить освіта в Польщі!

Державні польські університети останнім часом тішать  знижками громадян України.  Маємо для читачів нашого порталу безпрецедентні новини від Ягеллонського університету в Кракові. Університет світового рівня глобально міняє цінову політику щодо іноземних студентів, які навчатимуться на польській мові. Мова йде не про тимчасові знижки, а про принципове зниження цін на навчання на певних факультетах не лише для громадян України, але й для громадян інших країн, що не входять до Євросоюзу (ця інформація є актуальною для наших Клієнтів з Туреччини, Казахстану, Таджикістану, Білорусі, Росії etc). Отже, навчання в Польщі у рейтингових університетах стає доступним!

Відповідно до Розпорядження Ректора Ягеллонського університету №22 від 26.03.2020 (Zarządzenie nr 22
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2020 rokuціни суттєво знижено на певні факультети та спеціальності  (див. таблички).

Варто зазначити, що суттєве обниження цін торнкулося наступних напрямків:

 • право (було 4000 євро/рік — стало 2500 євро/рік) — Факультет права Ягеллонскього університету займає 1 місця в усіх освітній рейтингах Польщі
 • адміністрація (було 4000 євро/рік — стало 1600євро/рік)
 • факультет Математики та Інфоматики – всі спеціальності (було 2000 євро/рік — стало 1500 євро/рік)
 • факультет Фізики, Астрономії та Прикладної Інфоматики – всі спеціальності (було 2000 євро/рік — стало 1500 євро/рік)
 • факультет Біології та Наук про Землю – всі спеціальності (було 2000 євро/рік — стало 900 євро/рік)
 • факультет Полоністики – всі спеціальності ( було 2000 євро/рік — стало 1800 євро/рік)
 • факультет Наук про здоров»я – всі спеціальності (було 4000 євро/рік — стало 2000 євро/рік)
 • факультет Міжнародних відносин – окремі спеціальності (було 4000 євро/рік — стало 2000 євро/рік)
 • факультет Біохімії, Біотехнології та Біофізики – всі спеціальності (було 4000 євро/рік — стало в межах 1210 євро/рік)
 • факультет Управління та Суспільної комунікації — всі спеціальності (було 2000 євро/рік — стало в межах 1850 євро/рік)
 • !!! ветеренарія — (було 3500 євро/рік — стало в межах 2000 євро/рік)

*** !!! звертаємо Ващу увагу,що нижче подані таблички з ТОЧНИМИ цінами в валюті, визначеній керівництвом Ягеллонського університету ( ціни подані у різній валюті – PLN і EURO). Перелік, що поданий вище, — приблизний перерахунок за актуальним курсом злотого/євро.

Нажаль, без змін залишилася цінова політика щодо медичних, філологічних, філософських та політологічних напрямків 🙁

Європейська Освітня Група Studix.eu  може похвалитися особливим досвідом рекрутаційної підтримки при вступі до Ягеллонського університету абітурієнтів з різних країн, а особливо українців. Наші менеджери готові надати вичерпні консультації щодо всіх нюансів вступної кампанії, а також організувати вступ «під ключ».

Будемо раді бачити Вас серед наших Клієнтів.

ФАКУЛЬТЕТСПЕЦІАЛЬНІСТЬСПЕЦІАЛІЗАЦІЯЦіна навчання за перший рік (PLN)
ПРАВО ТА АДМІНІСТРАЦІЯАдміністрація7000
Право (неподільна магістратура)ЄДИНА МАГІСТРАТУРА10000
Право: інтелектуальна власність та нові медіа8400
ФІЛОСОФІЇФілософія6000
Когнітивістика
Культурознавствобуддологія/ порівняння цивілізацій
Педагогікасуспільно-культурна анімація4500
Педагогікасуспільно-опікунська 
Педагогіка спеціальнаресоціалізація
Психологія (неподільна магістратура) ЄДИНА МАГІСТРАТУРА5900
Релігієзнавствo – інтердисциплінарне навчання з релігій та культур світу8000
Соціологія
ІСТОРІЇАрхеологія
Етнологія та культурна антропологія
Історіяісторична антропологія8800
Історія мистецтв
Юдаїстика
Музикологія
Охорона культурних здобутків
ФІЛОЛОГІЯКласична6000
Неофілологіяанглійська з німецькою мовою4500
французька9500
німецька з англійською мовою4500
іспанська9500
філологія орієнтальна — арабістика13800
філологія орієнтальна — індологія9500
філологія орієнтальна -іраністика
філологія орієнтальна -японістика13800
філологія орієнтальна -синологія
 філологія орієнтальна -туркологія9500
португальська9500
російська4500
румунська9500
слов'янська6000
шведська4500
українська з російською
угорська9500
італійська
мова та культура Росії4000
культура Росії та сусідських народів4500
ПОЛОНІСТИКАРедакторська справа7400
Польська філологіяантропологічно-культурна
вчитель
Польска мова в суспільній комунікаціїкомунікація в суспільній практиці
Культурознавствотексти культури
Полоністика-компаратистика
Театрознавство
ФІЗИКИ, АСТРОНОМІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИАстрономія6600
Біофізикабіофізика молекулярна, фізика медична5100
Фізикафізика дослідницька та теоретиняна, приклада фізика6600
Інформатика
  МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКИІнформатикабіоінформатика4300
прикладна, теоретична, інженерія прогрманого забезпечення, моделювання, штучний інтелект та управління6000
Інформатика аналітична
Математикабіоматематика; математика в економіці, загальна
Комп'ютерна математика
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇХімія6000
Медична хімія
Охорона навколишнього середовища
БІОЛОГІЇ ТА НАУК ПРО ЗЕМЛЮБіологія3800
Географіяфізична, суспільно-економічна, просторова економіка та  розвиток регуонального  туризму
Геологія
Нейробіологія7600
ЛІКУВАЛЬНИЙДієтологія3900 EUR
Лікарська справа (неподільна магістратура)8300
Стоматологія (неподільна магістратура)9400
ФАРМАЦІЯМедична аналітика (неподільна магістратура)3700 EUR
Фармація (неподільна магістратура)3700
НАУКИ ПРО ЗДОРОВ'ЯФізіотерапія1200 EUR
Сестринська справа
Акушерство
Невідкладна медицина
Публічне здоров'я4000
УПРАВЛІННЯ ТА СУСПІЛЬНА КОМУНІКАЦІЯЖурналістика та суспільні комунікації8200
Економікафінанси; банки; страхування8200
Електронна обробка інформації
Фільмознавство та вчення про нові медія
Суспільна політикауправління суспільними та громадськими організаціями
Психологіяприкладна психологія ЄДИНА МАГІСТРАТУРА8200
Управління (менеджмент)управління фірмою, міжнародне управління, управління персоналом8200
міжнародне управління (konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen University )
менеджмент публічного позаурядового сектору
Управління інформацією
Управління в культурі та медіауправління в культурі
управліяння в медіа
МІЖНАРОДНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИАмериканістика5000
Національна безпека10000
Європеїстика6000
Культурознавствоміжнародна культура4000
росієзнавство8000
польсько-українські студії4000
Міжнародна міграція5000
Політологіяполітичний консалтинг; політична журналістика10000
Міжкультурні відносини4000
АзієзнавствоБлизький Схід 8000
Близький Схід модуль: Арабський світ
Далекий Схід модуль: Китай
Далекий Схід модуль: Індія та Південна Азія
Далекий Схід модуль: Японія
Далекий Схід модуль: Корея
Далекий Схід
Євроазійське вчення
БІОХІМІЇ, БІОФІЗИКИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙБіохімія4600
Біофізика (неподільна магістратура)6600
Біотехнологія4800
МІЖФАКУЛЬТЕТНА ОСВІТАМатематично-природнича6600
Матеріалістика та нанотехнології6600
ЯУ спільно з СУВетеринарія (неподільна магістратура)2000 EUR

 • Інформація
 • Бакалавр
 • Магістр
 • Безкоштовно
 • English
 • Інженер
 • Deutch
 • Спеціальності
 • Вступна кампанія
 • Дозвілля
 • Фото и видео